WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


about us

เกี่ยวกับเรา

เติมความสมบูรณ์ให้ชีวิตครอบครัว

Company Profile


Takara IVF Bangkok Clinic เป็นผู้นำนวัตกรรมการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดให้บริการในประเทศไทยโดยคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรบจากสถานพยาบาลช่วยการเจริญพันธ์ที่มีชื่อเสียงแนวหน้า ของประเทศญี่ปุ่น เราใส่ใจในทุกรายละเอียดการให้บริการโดยตระหนักถึงทั้งภาวะทางกายและจิตใจของผู้เข้ารับการรักษาตามปัจเจกบุคคลเป็นสำคัญ เน้นให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์อย่างครบวงจรด้วยอุปกรณ์การแพทย์และศาสตร์อันทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการทำเด็กหลอดแก้วและการคัดกรองตัวอ่อน เพื่อเติมเต็มความหวังแด่ผู้ปรารถนาในชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์

Message from Medical Director


Medical Director

ในช่วงชีวิตของมนุษย์เรามีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสถานะทางครอบครัว เราอาจจะผ่านพ้นวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จนกระทั่งแต่งงานมีคู่สมรสที่ดี แต่หากว่าคำว่าครอบครัวที่แท้จริงคงเริ่มต้นเมื่อมีสมาชิกใหม่ตัวน้อยๆที่น่ารัก บทบาทของการเป็นพ่อและแม่นั้นยากที่จะนิยาม พ่อและแม่คือผู้ให้(กำเนิด) ผู้อบรมเลี้ยงดูลูกๆ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้า หลายๆคู่สมรสคงมีความฝันที่จะเติมเต็มส่วนสำคัญที่ขาดไปของชีวิตครอบครัว ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก ขอเป็นส่วนที่จะช่วยสานฝันความสมบูรณ์ของครอบครัวท่าน


ด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคในการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ล้ำสมัยและได้มาตรฐาน ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาภาวะมีบุตรยากโดยตรง พร้อมทั้งนักวิทยาศาสตร์เลี้ยงตัวอ่อนและทีมบริการที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์รักษาภาวะมีบุตรยากชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น Hanabusa Women's Clinic ซึ่งมีการทำเด็กหลอดแก้วมากกว่า 4,800 รอบต่อปี โดยมีอัตราการตั้งครรภ์สูงในระดับมาตรฐานนานาชาติ เปิดดำเนินงานมาแล้วกว่า 20 ปี โดย ดร.มะซะฮิเดะ ชิโอทานิ ผู้ค้นพบเทคนิค SEET ที่เพิ่มโอกาศการฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูกและนำไปสู่ภาวะตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นสำหรับคุณแม่สูงวัย


ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก จึงมีแนวคิดที่มุ่งเน้นการผสมผสานความรู้ เทคนิคการรักษา และการบริการ โดยนำข้อเด่นของรูปแบบต่างๆทั้งจากการฝึกอบรมภายในและต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อให้เกิดรูปแบบการบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับคู่สมรสและมีอัตราการตั้งครรภ์ที่สูง


ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก ได้จัดเตรียมส่วนของการบริการเพื่อต้อนรับและดูแลทุกท่านด้วยมิตรภาพ กับมาตรฐานห้องตรวจที่มีความเป็นส่วนตัว ห้องเก็บไข่ซึ่งเชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้มาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงตัวอ่อนภายหลังการปฏิสนธิ พร้อมด้วยห้องพักฟื้นที่สะดวกสบายและมีคุณพยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิด


ทะคาระ ไอวีเอฟ ยินดีให้บริการท่าน เพื่อช่วยให้คำว่าครอบครัวได้ถูกเติมเต็มจนสมบูรณ์อย่างแท้จริง - คณะแพทย์ ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก

Our Mission


ด้วยความ มุ่งมั้น ตั้งใจ ทำความฝันของผู้ปรารถนาที่จะมีบุตรให้เป็นจริง โดยการให้บริการการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ก้าวล้ำที่สุด จากที่สุดแห่งเทคโนโลยีการทำเด็กหลอดแก้วของประเทศญี่ปุ่น ตามดั่งปณิธานที่ต้องการเติมเต็มชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์Why Takara?


ไม่ใช่แค่การทำตามเทคโนโลยีการแพทย์ แต่เราใส่ใจในรายละเอียดของทุกการรักษา เพื่อนำมาซึ่งความรู้สึกปลอดภัยในการรักษาให้แก่ผู้ป่วย


ใส่ใจผู้ป่วย มีการอธิบายรายละเอียดสาเหตุ และ การรักษา โดยละเอียด ในทุกๆวิธีการรักษา
มีการทำวิจัยภายใน
นำเทคนิค SEET และ เทคนิคการย้ายตัวอ่อน 2 ระยะ มาปรับใช้กับผู้ป่วยในประเทศไทย
เป็นพันธมิตรกับศูนย์เวชศาสตร์ช่วยการเจริญพันธุ์ที่ติด 5 อันดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น