WhatClinic Patient Service Award

WhatClinic Patient Service Award
Cleverthai

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


ติดต่อเรา

ทะคาระ ไอวีเอฟ ยินดีให้บริการ

ข้อความ


ทะคาระ ไอวีเอฟ ยินดีให้บริการท่าน ตั้งแต่ให้คำแนะนำ ตรวจวินิจฉัยภาวะมีบุตรยาก วางแผนงานตลอดจนให้การรักษาตามความเหมาะสมของคู่สมรสในแต่ละราย เพื่อช่วยให้คำว่าครอบครัวได้ถูกเติมเต็มจนสมบูรณ์อย่างแท้จริง

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  •    ทะคาระ ไอวีเอฟ บางกอก
    3803 โครงการคิสมอลล อาคาร A2 ชั้น 5,6 ห้องเลขที่ 501-2,601-2 ถนนพระรามที่ 4 หระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • โทรศัพท์ 0 2339 3878-79 (09:00-20:00) หรือ 092 293 9164, 096 323 9826,
    061 646 3292 แฟกซ์ 0 2339 3877
  • info@takaraivfbkk.com

เวลาแพทย์ออกตรวจ

จันทร์ : 11.00 - 14.00 น.
อังคาร, พฤหัสบดี, ศุกร์ : 9.00 - 12.00 น.
พุธ : 14.00 - 17.00 น.
เสาร์ : 09.00 - 17.00 น.

เวลาให้ทำการนัดหมาย และปรึกษาทางโทรศัพท์

จันทร์ - เสาร์ : 09.00 - 17.00 น.


วันหยุด : ทุกวันอาทิตย์