WhatClinic Patient Service Award

info@takaraivfbkk.com    +66 2 339 3878    sitemap
Takara IVF Bangkok Facebook   Takara IVF Bangkok Twitter         


เตรียมตัวตรวจภาวะมีบุตรยาก

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะมาตรวจภาวะมีบุตรยาก?

  • เตรียมตัวอย่างไรเมื่อจะมาตรวจภาวะมีบุตรยาก?


    หากอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้สามารถส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆได้ตั้งแต่วันที่มาตรวจหรือสามารถกำหนดวันนัดตรวจหรือรักษาในครั้งต่อไปได้ง่ายมากขึ้น คู่สมรสที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีหรือมีโรคประจำตัวที่ได้รับการรักษาอยู่ ก็ควรนำข้อมูลและรายละเอียดการรักษาเหล่านั้นมาด้วยเพื่อใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับผลของภาวะนั้นๆต่อการมีบุตร    ในฝ่ายหญิงหากมีรอบประจำเดือนที่สม่ำเสมอ ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการมารับการตรวจประเมินควรอยู่ในช่วงวันที่ 2-3 ของรอบเดือน (นับวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่หนึ่งของรอบเดือน) เนื่องจากเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการตรวจค่าระดับฮอร์โมน อย่างไรก็ตามในรายที่มีภาวะประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ก็สามารถมาตรวจได้โดยไม่ต้องรอรอบเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ควรมีการจดบันทึกรอบเดือนย้อนหลังในช่วงประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ประเมินเกี่ยวกับการตกไข่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา    ในฝ่ายชาย สามารถมาตรวจได้ตามความสะดวก ทั้งนี้ควรงดการหลั่งน้ำอสุจิเป็นเวลา 2-5 วัน เพื่อให้สามารถส่งตรวจน้ำอสุจิได้ในวันที่มาตรวจ การงดการหลั่งอสุจิในระยะเวลาที่สั้นหรือนานกว่านี้อาจส่งผลให้มีจำนวนของเชื้ออสุจิที่มีการเคลื่อนไหวน้อยลงกว่าปกติ